Νέα διεύθυνση Υποκ. Αθηνών

Νέα διεύθυνση Υποκ. Αθηνών

Το υποκατάστημα Αθηνών μετακόμισε στη διεύθυνση:
Μητροδώρου 4 & Γεμίνου 2
Περιοχή Ακαδημία Πλάτωνος (Λ. Αθηνών)
10441 Αθήνα.

Share this post