Συγχώνευση ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με την ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΕ

Συγχώνευση ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με την ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΕ

Απορρόφηση της εταιρείας Ι.Αθανασιάδης & Σια ΕΕ από την Ι.Αθανασιάδης Α.Ε.

Share this post